Нови балетни костюми за прекрасни принцеси!

Най – новите балетни костюми излезли от ателието на художничката Росица Радева, за продукцията на Балетна школа ” Маша Илиева”, представлението “Каменното цвете”, на сцената на Национална Опера и Балет, София, май 2017 г.

The latest ballet costumes came from the workshop of the artist Rositsa Radeva, for the production of the Masha Ilieva Ballet School, the performance “The Stone Flower”, on the stage of the National Opera and Ballet, Sofia, May 2017.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Нова икона “Арх. Михаил”

Нова икона “Арх. Михаил”.
Иконата е изпълнена в традициите на Византийската иконопис- дървена основа, яйчна темперна техника и ръчно правен лак. Частно притежание за прекрасен повод.

New icon “Arch Michael”.
The icon is made in the traditions of Byzantine iconography – wooden base, egg tempera technique and hand-made lacquer. Private possession for a wonderful occasion.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Икона “Св. Троица”

Икона-“Старозаветна Троица”. Иконата е изпълнена по стара византийска технология- яйчна темпера, дървена основа, дамаров ръчно правен лак. Частно притежание .

Icon – Old Testament Trinity. The icon is made by old Byzantine technology – egg tempera, wood base, handmade lacquer. Private possession.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Реставрация на автентична кюстендилска сая и сърмен колан!

Автентична носия от кюстендилския край и сърмен колан към нея. Инсектите бяха поразили плата на дрехата и целия колан. Наложи се довършване на сърмената украса. Реставрацията се извърши с естествени материали , на ръка.

Authentic costume from the Kyustendil region and a shoulder belt to her. The insects had plagued the fabric of the garment and the whole belt. It was necessary to finish the purple decoration. The restoration was done with natural materials by hand.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Реставрация на автентична женска връхна дреха- начало на миналия век!

Отново за реставрация постъпи прекрасна уникална дреха- женска горна антерия. Инсектите бяха поразили гайтана и плата. Реставрацията се извърши с естествени материали , на ръка.

Again for restoration came a wonderful unique dress – female upper anther. The insects had hit the bag and the fabric. The restoration was done with natural materials by hand.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Адаптация на кукерски костюм с две маски за театрално представление

Адаптация на кукерски костюм с две маски за театрално представление на театрална компания  “Two Destination Language” , Англия. Задачата беше да се направи удобен театрален костюм от кукерски костюм. Художничката изработи на маските  различни приспособления за лесно обличане и игра на сцената. Долната част на костюма се укрепи с допълнителни парчета кожа. Едната маска се обогати с рога от корени на дърво.

Adaptation of mummers suit with two masks for theater performance of the theater company “Two Destination Language”, England. The task was to make a comfortable theater costume Mummer costume. The artist design the masks different devices for easy dressing and playing on stage. The lower part of the suit strengthened with additional pieces of leather. One mask is enriched with horns from tree roots.

 

Lenovo_A1000_IMG_20170130_081654 Lenovo_A1000_IMG_20170130_081734   Lenovo_A1000_IMG_20170213_170231 Lenovo_A1000_IMG_20170202_165137  Lenovo_A1000_IMG_20170213_171600 Lenovo_A1000_IMG_20170213_165200  Lenovo_A1000_IMG_20170131_083559  Lenovo_A1000_IMG_20170202_181850 IMGP6483  IMGP6492 IMGP6490

Lenovo_A1000_IMG_20170218_074547 Lenovo_A1000_IMG_20170218_074509 Lenovo_A1000_IMG_20170218_081014 IMGP6497

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Нови костюми за коледно представление на Балетна школа “Маша Илиева” 2016

Нови костюми за коледно представление – група “Папагали”, ръководител Таня Цакова , Балетна школа”Маша Илиева”

New costumes for the Christmas show 2016 – group “Parrot” manager Tanya Tsakova Ballet School “Masha Ilieva”

IMG_1250 Lenovo_A1000_IMG_20161127_152325 IMG_1264 IMG_1269 15369263_277694025962308_2363171951571932537_o 15826243_1767291593597027_6596834070168068563_n 15304652_277694105962300_6158298591040114665_o        група”Папагали” с Маша Илиева

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Нови графични икони- Св.Димитър

Най- новите графични икони са поръчка за частна колекция. Две различни изображения. Изпълнени са в техника- лино гравюра, върху ръчно правена японска хартия.

New graphical the icons Sv.Dimitar

The latest graphic icons order for a private collection. Executed in equipment- Lino engraving on hand-made Japanese paper

.DSC01355 DSC01358

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Реставрация на женска национална носия – литак

Женската национална носия, литак, беше в много лошо състояние. Липсващите места от костюма , художничката възстанови с автентично тъкан вълнен плат. За възстановяването на декорацията, се използваха метални пулове със стъклени мъниста. Реставрацията продължи около 5 месеца.

Restoration of female costume – litak

The female costume, litak was in very poor condition. Missing areas of the costume, the artist restored with authentic fabric cloth. The restoration of the decoration, using metal pools with glass beads. The restoration lasted about five months.IMG_1116 IMG_1101 IMG_1166 IMG_1191 IMG_1174 IMG_1187 IMG_1181 IMG_1206 IMG_1201

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Реставрация на автентични национални носии

Една от поредните национални носии, които минаха за реставрация през ателието на художничката , “кюстендилска сая”. Реставрацията е извършена с автентично тъкан вълнен плат, памучни и вълнени конци. Частно притежание.

Restoration of authentic national costumes.

One of successive national costumes who passed for restoration in the studio of the artist, “Kyustendil saya”. The restoration was carried out with an authentic fabric cloth, cotton and wool threads. Private ownership

.DSC00051 DSC00063 DSC00060 DSC00081 DSC_4894-(1)

Posted in Uncategorized | Leave a comment