Реставрация на автентична женска връхна дреха- начало на миналия век!

Отново за реставрация постъпи прекрасна уникална дреха- женска горна антерия. Инсектите бяха поразили гайтана и плата. Реставрацията се извърши с естествени материали , на ръка.

Again for restoration came a wonderful unique dress – female upper anther. The insects had hit the bag and the fabric. The restoration was done with natural materials by hand.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.