Реставрация на автентична кюстендилска сая и сърмен колан!

Автентична носия от кюстендилския край и сърмен колан към нея. Инсектите бяха поразили плата на дрехата и целия колан. Наложи се довършване на сърмената украса. Реставрацията се извърши с естествени материали , на ръка.

Authentic costume from the Kyustendil region and a shoulder belt to her. The insects had plagued the fabric of the garment and the whole belt. It was necessary to finish the purple decoration. The restoration was done with natural materials by hand.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.