Изработване на ширит за “кюстендилска сая”

През 2019 г. в ателието постъпиха за реставрация няколко броя от носията  “кюстендилска сая“. Наред с всички поражения от инсекти по основата, гайтаните, сърмената декорация, имаше огромни липси на текстилния ширит, монтиран пред сърмената украса. От употреба и влага, във времето, тази част от декорацията се протрива, изтънява и прокъсва. Първия етап е протриването на вътъка, след което и основата. Там където основата е запазена, чрез реставрациона  намеса, може да се укрепи и възстанови до основен цвят, а на места и до имитативен ретуш с конец, подходящ като цвят и плътност. На местата , на които ширита изцяло липсва, се налага възстановяването на цялостта му с автентичен такъв. Поради прекратеното производство на същия и останалото малко количество автентичен, запазен на стари похабени носии, се наложи търсенето на технологията, с която е бил изработван. На запазените екземпляри в момента,  този ширит е изработван фабрично, но преди този етап, вероятно е тъкан  ръчно. След направени проби с различни техники на тъкане, се спрях на техниката „ тъкане на кори“.  Ширита, изтъкан на ръка, максимално се доближи до оригиналния от автентичната сая.

Manufacturing of lathe for “Kyustendil soot”

In 2019, several pieces of the Kyustendil Sai costume were restored in the studio. Along with all the insect damage on the base, the braids, the purl decoration, there were huge defects in the textile spread fitted to the purl decoration. From use and moisture, over time, this part of the decoration is rubbed, thinned and broken. The first stage is the weaving of the weft, followed by the warp. Where the base is retained, through restorative intervention, it can be strengthened and restored to a base color and, in places, to an imitation retouch with thread suitable for color and density. In places where the latitude is completely missing, it is necessary to restore its entirety to an authentic latitude. Due to the discontinued production of the same and the remaining small amount of authentic, preserved on old worn-out costumes, there was a demand for the technology with which it was made. At the time of the preserved specimens, this latitude is factory-made, but before this stage, it is probably woven by hand. After making samples with different weaving techniques, I opted for the weaving technique. The width, woven by hand, is as close as possible to the original of the authentic soot.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.