Изложба ” Ретуш с игла и конец”

На 1 септември 2018г. художничката откри самостоятелна изложба ” Ретуш с игла и конец”в Стария град Пловдив. Беше представена работата й върху реставрацията на автентични носии от различни региони на България- Кюстендилски, Северняшки, Шопски, Родопите. При работата си тя се среща с много различни истории и съдби, които носят със себе си през времето, тези автентични дрехи. На откриването на изложбата присъстваха някои от притежателите на тези красоти, устояли малко или много на времето. С умелите си ръце и познания, спазваща етиката в реставрацията, художничката връща за нов живот прекрасни образци на всекидневното и празнично облекло на българката от началото на миналия век!

Exhibition “Needle and thread restoration”

On September 1, 2018. The artist opened a solo exhibition “Retouch with needle and thread” in the Old Town of Plovdiv. Her work on restoration of authentic costumes from different regions of Bulgaria – Kyustendil, Severniashki, Shopski, Rhodopes was presented. In her work, she encounters many different stories and destinies that she brings with her over time, these authentic clothes. The opening of the exhibition was attended by some of the holders of these beauties, who have resisted more or less time. With her skillful hands and knowledge, respecting the ethics of the restoration, the artist returns for a new life wonderful examples of the everyday and festive clothing of the Bulgarian woman from the beginning of the last century!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply