Ателие за Млади таланти

Ателие за Млади таланти

Ателие за подготовка на деца от 5, 6 и 7 кл. за кандидатстване в Средните художествени у-ща към Мин. на Културата , както и за изпита по Проверка на възможностите/ Изобразително изкуство към училищата към Мин. на Образованието и Науката.

В подготовката за изпитите за средните художествени у-ща се набляга на правилно поставена композиция, конструктивната рисунка и изграждането на обема на телата. Курсистите се запознават с изразните художествени похвати, характерни за изграждането на различните материалности.

Заедно с постановките на натюрморт/ изследване на обема/, важно внимание се отделя на бързи рисунки с молив или креда, които помагат за бързо запознаване с формата, локалния тон и позиционирането на различните компоненти в натюрморта.   

Изучаване на основните типове композиции при  използването на човешка фигура. Запознаване на децата с различните живописни изобразителни  техники- акварел, темпера, маслен пастел, както и смесени техники.   Глината- материал при изграждането на обемна композиция.

Скъпи родители, не оставяйте подготовката на децата си, за изпитите след 7 клас по изобразително изкуство, за последната година!

Групите са от по 2-5,6 деца. Възможност за индивидуални уроци.

Уроците се провеждат събота или неделя от 10,00 до 15,00, в ателието на художничката. Адрес : Ул. Студен кладенец  32/ между Бояна и Княжево/ Гр. София. При желание от страна на курсистите уроците могат да се провеждат и в другите дни на седмицата . За записване и допълнителна информация-на тел. 0878829262. Заниманията започват на 13.11.2021 г.

Уроците се водят от дипломиран художник  Росица Радева/www.rositzaradeva.com/, подготвила успешно не малко кандидат гимназисти!

Телефон за връзка- 0878829262, Росица Радева

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.