Drawings

Рисуването от натура е важна част от професионалното усъвършенстване на художника. Рисунките от натура, на Росица Радева, показват нейното умение да пресъздава действителността и душевното състояние на модела.

Изпълнени са с въглен и молив върху хартия.

Painting from nature is an important part of the professional improvement of the artist. Drawings by kind of Rosica Radeva demonstrate its ability to recreate reality and the mental state of the model.

Filled with charcoal and pencil on paper.