Icons

От дълги години Росица Радева се занимава професионално с изографисването на православни икони и стенописна украса. Познанията и за технологията и подготовката на основата дават гаранция за качественото изпълнение на продукта – икона. Иконите се изработват в яйчно – темперна техника с чисто листово злато, което гарантира дълготрайността във времето на нарисуваните свети изображения.

Росица Радева взема участие и в проектирането и реализацията на храмова стенна живопис. Работила е в редица храмове в България – Чекотински манастир “Св. Арх. Михаил”, Храм “Св. Иван Рилски” – Панагюрски колонии.

For many years Rosica Radeva is engaged in the painting of Orthodox icons. Knowledge and technology and preparing the foundation ensures quality performance of the product – icon. The icons are made in the egg – tempera with pure gold leaf, which ensures durability in the time of painted holy images.

Rosica Radeva also involved in the design and implementation of a temple wall paintings. She has worked in a number of temples in Bulgaria – Chekotinski “St.. Arch. Michael” Temple “Sv. Ivan Rilski” – Panagyurski colonies.

DSC01421 "Дейсис" "Св. Теодор Тирон" "Св. Борис Покръстител" "Св. Мина" "Св. Арх. д. Стефан" "Иисус Христос" "Св. Арх. Гавраил" "Св. Арх. Михаил" "Св. Богородица с Младенеца" "Св. Богородица с Младенеца" "Иисус Христос" - с възрожденски флорален орнамент "Св. Богородица с Младенеца" - с възрожденски флорален орнамент "Св. Ап. Андрей Първозвани" Иконите от иконостаса на Храм "Св. Иван Рилски" - Панагюрски колонии

Стенописна украса на “Чекотински манастир”, Правешко

Murals of “Chekotinski monastery” Pravets

 

Патронна ниша - Чекотински м-р. Патронна ниша - Чекотински м-р.  Фасадна декорация - Чекотински м-р.  Фасадна декорация - Чекотински м-р. Чекотински манастир "Св. Арх. Михаил" - екстериор Чекотински манастир "Св. Арх. Михаил" - игуменарница "Евангелист Марко" - символ Чекотински манастир "Св. Арх. Михаил" - игуменарница Чекотински манастир "Св. Арх. Михаил" - игуменарница Чекотински манастир  "Св. Арх. Михаил" - параклис "Честни пояс на Св. Богородица"

Стенописна украса храм ” Св. Иван Рилски” , Панагюрски колонии

Murals, “St. Ivan Rilski” Panagyurski colonies

Храм "Св. Иван Рилски "- Панагюрски колонии Тавана на храм "Св. Иван Рилски "- Панагюрски колонии img499 Храм "Св. Иван Рилски" Храм "Св. Иван Рилски" Храм "Св. Иван Рилски" Храм "Св. Иван Рилски" Храм "Св. Иван Рилски" Храм "Св. Иван Рилски"