Paintings

 Някой от живописните платна  са частно притежание, както в България, така и в страни от Европа.

Техника – акрилни бои върху ленено платно и клинови подрамки.

Some of them are privately owned, both in Bulgaria and in the European countries.

Technique – acrylic paint on linen and wedge-frames.