Workshop – plastic arts

От няколко години в ателието на художничката се провеждат часове по скулптура за хора, интересуващи се от това направление в изкуството. Започва се от елементарните познания за глината ( като първоначален материал), преминава се през видовете релефи и направата на калъпи, за изливане в траен материал. Отделя се внимание на движението на човешката фигура и неговото пресъздаване чрез скулптурата в различните етапи от историята на изкуството.

Ако това е интересно за вас можете да се свържете с мен на телефони –  02 8574713, 0878829262.

For several years in the studio of the artist held classes in sculpture for people interested in this field of art. Starting from elementary knowledge of clay (as original material), passes through the types of reliefs and making molds for casting in durable material. Attention is paid to the movement of the human figure and its reproduction through sculpture in various stages of the history of art.

If this is interesting for you, you can contact me by phone – 02 8574713, 0878829262.