Costumes for ballet and other events

През последните години работата ми е свързана с проектирането и изпълнението на сценични костюми за децата от Балетна школа ”Маша Илиева”. Техните концерти- представления са приети с много голям интерес от страна на ръководството на Националната Опера и Балет, на сцената на която се поставят и влизат в репертоара за детска публика! “Коледна приказка”- 2013 г., “Малката русалка”- 2014 г, “Пинокио”- 2015 г.

In recent years, my work is related to design and implementation of costumes for children Ballet School “Masha Ilieva.” Their performances were accepted with great interest by the leadership of the National Opera and Ballet, the stage at which place and enter the repertoire for children’s audience! “A Christmas Tale” – 2013, “The Little Mermaid” – 2014, “Pinocchio” – 2015 г.